Klik for at forstørre billedet

Torsdagskoret

Korets historie
Se aktuel kalender
årsmøde koncert og  Julekoncert og
Torsdagskorets vedtægter
 

 


 

Kirsten Anthonisens tale
ved indvielsen af vores sangersten

”Hier war einst eine stille Quelle, die in Klängen Well‘ auf Welle weithin sich als Strom ergoss“
Sådan står der på den store sten derovre. Ifølge det materiale jeg har kunnet finde på byens arkiv, er kilden, der er tale om, formentlig kilden til inspiration, som sangskrivere nogen gange har brug for. Oprindeligt blev den store sten sat af den flensborgske juveler A. R. Iwersen, der ønskede at mindes sin gode ven Ferdinand Schmidt, som var komponist. Siden har det været en tradition, at flensborgske kor eller sangforeninger mødtes her for at synge og lægge en sangersten. Traditionen gik dog i glemmebogen og blev først  genoplivet i 1986 og ”sangermindelunden” – på tysk kaldes den ”Sängerhain” – blev i 1988 sat i stand og plejes nu af korene på skift.
Om der også hører en national historie til stedet her, har jeg ikke kunnet få afklaret. Men da musik og sang binder mennesker sammen, mener jeg at det er helt naturligt, at Torsdagskoret bruger sit 40-års jubilæum til at markere, at der også er danske kor i Flensborg. På den måde kan vi være med til at bygge bro mellem danske og tyske korsangere.
Jeg var først lidt skeptisk, da forslaget kom på sidste generalforsamling, men jeg må sige, at jeg hen ad vejen er blevet glad for ideen, især efter samtalen med stenhuggeren fru Karin Peschke, der har været meget inspirerende under hele forløbet og hjalp os med udformningen af stenen. Tak til Maike, der har taget sig af de formelle og bureaukratiske ting samt har haft kontakt med skovforvaltningen m.m. Samtidig en stor tak til Marianne, der var med til at føde ideen om stenens inskription og udformning. Hvis I kigger godt efter, vil der måske være noget, I kan genkende??? (i hvert fald dem, der kan synge fra bladet)
Og nu vil jeg gerne bede Maike og Marianne om at løfte sløret for Torsdagskorets sangersten.

Webmaster: N.E. Huus